N U O R I S O V A I H T O   K E S Ä L L Ä   2 0 2 3

Nuorisovaihto rajoitettiin vuosi sitten ainoastaan Euroopan sisäisiin kohteisiin. Mikäli korona- tai muussa maailman tilanteessa ei suurempia muutoksia tapahdu, tulee kesän 2023 nuorisovaihto avautumaan jälleen myös kaukokohteisiin. Kohteista on kuitenkin jätetty pois Venäjä, Valko-Venäjä, sekä turvallisuussyistä myös Ukraina ja sen lähialueet.

Nuorisovaihtoon hakevat nuoret ottavat yhteyttä paikalliseen lionsklubiin, jonka nuorisovaihto- yhteyshenkilön kanssa sopivat vaihdosta ja täyttävät hakulomakkeen.
Hakulomake tulee ladattavaksi tälle sivustolle marraskuun alkupuolella.

On tärkeää käyttää nimenomaan kesän 2023 esitäytettyä K-piirin lomaketta. Lomake palautetaan täytettynä tarvittavine liitteineen sponsoroivan klubin nuorisovaihtohenkilölle, joka tarkastettuaan hakemuksen sekä sen pakolliset liitteet ja allekirjoitukset, välittää asiakirjat piirin nuorisovaihtojohtajalle. Ilman sponsoroivaa lionsklubia hakemusta ei voi jättää. Avustuksen määrä sovitaan yhdessä lähettävän klubin kanssa. Matkan ylimenevistä kustannuksista vastaa hakija perheensä kanssa.

Pakolliset liitteet:
1. Kopio passin kuva-aukeamasta skannattuna niin riittävällä tarkkuudella,
   että myös pienimmät tekstit ovat kuvaa suurentamalla selkeästi luettavissa.
2. Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC Kelasta).
3. Kopio matkavakuutuksesta, joka tulee olla voimassa vähintään 3 kk kotiintulon jälkeen.
4. Kopio vastuuvakuutuksesta, joka tulee olla voimassa koko matkan ajan.
5. COVID19 rokotustodistus.
6. Kirje isäntäperheelle: ”Dear hostfamily” tekstimuodossa.
7. Hakijan kuvia: Vähintään yksi kasvokuva sekä hakijan perhekuva (jpg, jpeg tai png).
8. Allekirjoitus hakemuksessa. Hakumenettelyssä käytetään vastavuoroisuusperiaatetta,
   jokaisesta hakemuksesta lähettävä klubi sitoutuu myös järjestämään isäntäperheen
   tänne muualta saapuvalle nuorelle.

Klubi palauttaa allekirjoitetun sitoumuslomakkeen yhdessä allekirjoituksin sekä vaadittavin liittein varustetun hakulomakkeen kanssa 15.12.2022 mennessä.
Lisätietoa Suomen Lions -liiton verkkosivuilta sekä allekirjoittaneelta.

Kari Pihlainen 101222
YCEC MD107-K
kari.pihlainen@lions.fi
+358 40 5617363

Ohessa ohjeita, linkkejä ja lomakkeita vuodelle 2023:
* Kesän 2023 hakulomake
* Klubin vastaanottositoumus v:lle 2023
* Ohjeita klubin nuorisovaihtajalle 2023
* Isäntäperhelomake 2023
* lisää tietoa Lions-liitolta
* lisää tietoa kansainväliseltä liitolta


N U O R I S O L E I R I   2 0 2 3

Elokuussa 2023 piirissämme toteutetaan jälleen kansainvälinen nuorisoleiri.
Paikkana on Rautavaaran Metsäkartano, joka tarjoaa tarkoitukseen sopivat aktiviteetit sekä palvelut.
Leirin ajankohta on 30.7.–6.8.2023 ja sen toteuttavat Siilinjärven lionsklubit.

Leirijohtajana toimivat Siilinjärven lionien tuleva kuvernööri Juha Haatainen ja leirikoordinaattorina.
Leirikoordinattori Roosa Haatainen, roosa.haatainen@gmail.com, 044 5958 009
Isäntäperheitä tarvitaan viikoille 29 ja 30. Haku on jo käynnistynyt ja hakemuksen voit ladata täältä.
Hakemuksen voi palauttaa allekirjoittaneelle.N U O R I S O L E I R I    T A L V E L L A     2 0 2 3

Talvinuorisoleiri Pudasjärvellä, aiemmin kerran Grönlannissa


N U O R I S O L E I R I    2 0 1 8

Nuorisoleiristä    2 0 1 8