KLUBISIHTEERI HYVÄ

Klubisihteerin tehtävä on hyvin keskeinen yhdistyksen toiminnassa. Hän huolehtii tietojen lähettämisestä järjestön suuntaan ja klubin sisäisestä tiedotuksesta yhdessä presidentin kanssa.Sähköinen tietojen käsittely on tehnyt rutiineista hyvin nopeita, mutta se vaatii jonkin verran perehtymistä. Tähän tarpeeseen pyrkii vastaamaan tämä esillä oleva sivusto. Siinä ovat tarjolla

Sihteerin ohjeita (doc) (pdf:nä) perusasioita kolmen sähköisen rekisteriohjelman käytöstä ja rutiinitoimintojen hoitamisesta ergonomisesti sähköisillä menetelmillä (päivitetty 190220)

Kari Pihlaisen tekemä klubisihteerin valmennus (12 sivua, 200822)

Aarno Niemen tekemä klubisihteerin valmennus (25 sivua, 120122)

Sihteerin tehtävämuistilista, mitä toimintavuoden kunakin kuukautena on syytä tehdä.

Raportointi Kari P. 200822 (30 sivua)

Klubisihteerin sininen kirja (30 sivua, 131121)

Sihteerin vuosikello

Jäsenluettelolaskuri Excel-taulukko, joka laskee kunkin jäsenen iän sekä jäsenten iän keskiarvon ja mediaanin. Tiedot siihen ovat kopioitavissa MyLCi-järjestemästä kunkin jäsenen kohdalta.

Kokousosallistuminen -Excel-tallennuspohja (blanko) kuukausittaista osallistumisseurantaa varten

Malli klubin toimintakertomuksesta


Virkailijoiden käyttöoikeudet

Liitolta ansiomerkkihakemus ja
piiriltä Kotimaisen 100 % presidentin ansiomerkin esitys vuodelta 2022-23.

Jos leijonan toiminta on välillä keskeytyneenä vuosia, auttaa ohje?

näpäytä vas. hiirellä suuremmaksi.

Suositus:
Leijoneille jäsenten käyttölupa arkistoon (pdf)

Yhteistyöterveisin,

K-piirin MyLCi- tukihenkilö ja sihteerikouluttaja
Kari Pihlainen, LC Nilsiä/Syvärinseutu
puh. 040 561 7363
kari@pihlainen.com


120523