Palvelu


Kauden alusta palvelu on erotettu omaksi aktiviteettialueekseen lions-toiminnassa ja piireihin on nimitetty palvelujohtaja (GST-D). Myös klubeissa tulee nimetä palvelujohtaja, joka toimii osana aktiviteetti-
toimikuntaa.

Piirin tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden palveluaktiviteetin ja raportoi sen MyLCI:iin. Annetaan klubeille vinkkejä erilaisista palvelu-
aktiviteeteista ja kannustetaan klubeja palveluaktiviteetteihin.